Taşınmaz Satış İlanı


Balıkesir Ticaret Borsası’ndan alınan 08/05/2019 tarihli yazıda belirtildiği üzere   Edremit / Zeytinli’de , zeytinlik vasıflı tarım arazisi ,Edremit İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 09.05.2019 tarihinde, saat:15.00 de, Edremit adliyesi zemin kat müzayede ( satış) salonunda satılacaktır.

Taşınmaz ile ilgili şartname yazımız ekinde bilgilerinize sunulur.
Üyelerimize yararlı olabileceği hususu duyurulur.

Edremit-Tic.Bors_.ve-Od.08.05.2019

Bunları da Okuyabilirsiniz