VİZYON ve MİSYON

Vizyonumuz
Edremit Körfezi Bölgesinde başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere tüm kaynaklarını bilinçli, çağdaş, teknolojik yöntemlerle ekonomiye kazandırıp, tek marka olarak dünya pazarlarında tanınmasını ve satılmasını sağlamak.

Misyonumuz
Üyeleri ve diğer tüm paydaşları arasında birlik ve bütünlük sağlayarak, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde ekonomik değerlerden daha fazla istifade edilebilmesine liderlik etmek