U-ETDS ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu uygulamanın 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Ayrıcai yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu, söz konusu zorunluluğun ise 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın talebi gereği, hazırlanan çalışma seminerleri plan taslağı çerçevesinde, Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde, 19 Ekim 2019 tarihinde saat 09:-14:00 saatleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda bölgesel seminer gerçekleştirilecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Bunları da Okuyabilirsiniz