TMO Satış Duyurusu

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden; Mısır, Arpa, Ekmeklik ve Makarnalık Buğday satışlarına ilişkin yazılar ekte sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur.

ARPA
EKMEKLİK BUĞDAY
MAKARNALIK BUĞDAY
MISIR SATIŞI

Bunları da Okuyabilirsiniz