KOSGEB UETS ve KEP Adresleri hk.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının ekte yer alan yazısında, 06.12.2019 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kurum kaydının yapılarak sistem üzerinden Merkez ve Taşra Teşkilatları adına UETS adreslerinin temin edildiği ve tüm bağlı/ ilgili/ ilişkili kurum ve kuruluşlara duyurulması bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

KOSGEB
Bunları da Okuyabilirsiniz