TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Balıkesir Ticaret Borsası’ndan alınan 13/12/2018 tarihli yazıda belirtildiği üzereEdremit 3.İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Tuzcumurat mahallesinde 1127 m2 zeytinlik satışı olacaktır. 23.01.2019 tarihinde, 63.475 TL muhammen bedel…