TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

Balıkesir Ticaret Borsası’ndan alınan 01/11/2018 tarihli yazıda belirtildiği üzere Edremit Sulh Hukuk Mahkemesinin, Mahkeme kararı ile satılacağı mesken Zeytinli Mah., 95 m2 , Dosya num. 2017/20 satış, 160.000 TL muhammen bedel üzerinden 28.11.2018 tarihinde , saat.11.00 de ,Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonunda satılığa çıkarılacaktır. Ayrıntılı bilgiler yazımız ekinde bilgilerinize sunulur. Üyelerimize yararlı olabileceği hususu duyurulur.

Edr.Bors.ve Od. taşınmaz -01.11.2018
Bunları da Okuyabilirsiniz