GMKA Covid-19 Salgının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Anketi Hk.

Değerli Üyemiz,

GMKA tarafından covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi, il ve bölge düzeyinde etkilerinin ortaya konabilmesi amacıyla analiz çalışması gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda, bitkisel ve hayvansal üretim açısından covid-19 salgınının yereldeki etkilerinin analiz edilebilmesi amacıyla; tarımsal üretim yapan çiftçi, tarımsal işletme, üretici birlikleri ve tarımsal kooperatiflere yönelik tasarlanan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6rhsP_xKxXMxmRK1WLsoODhNxXO53Wh99p1sqFmIj-ybLFg/viewform

 

 

Bunları da Okuyabilirsiniz