2017 BORSA SEÇİMLERİ HK.

5174 Sayılı TOBB Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; Borsamız organ seçimleri 2017 yılının EKİM ayında başlayarak, KASIM ayında tamamlanacaktır.

Borsa Organ seçimlerinde; 5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, adres ve durumu tespit edilemeyen, aidat borcu bulunan ve borsaya tabi maddeler üzerinden alım-satım işlemlerini Borsaya tescil ettirmeyen üyelerimiz ile ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan üyelerimiz; kanun gereği Borsa Meclis kararı ile askıya alınacaklarından; seçmen listesinde yer almayacaklar ve oy kullanma ve seçilebilme haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Seçim aşamasında herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi ve üyelerimizin mağdur olamamaları için; Borsamızdaki üyelik sicil bilgilerinin ve vergi mükellefiyetiyle ilgili bilgilerinin kontrolü için 29 Ağustos 2017 Salı günü mesai bitimine kadar borsamıza başvurarak bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerimizin yönetmelik gereğince Borsa kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacağı hususu;

Üyelerimize önemle duyurulur.

Bunları da Okuyabilirsiniz