TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Balıkesir Ticaret Borsası’ndan alınan 05/04/2018 tarihli ve O-B/122 sayılı yazıda belirtildiği üzere Edremit 3. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 4804 m2 zeytinlik satışı yapılacaktır. Taşınmaz satışı hakkında üyelerimize yararlı olabileceği hususu duyurulur.
Bilgi için Borsamıza Başvurmanız rica olunur.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI